چگونه برای ادامه تحصیل مقصد انتخاب کنیم؟

تفاوت شرایط تحصیل و زندگی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در قاره‌های اروپا، آسیا و آمریکا یکی از مهم‌ترین چالش‌های علاقه‌مندان به  تحصیل در خارج است.